Kylservice

Vi genomför allt från enskilda lösningar till konvertering av befintliga system och utför installationer och service
på kyl- frys- och luftkonditioneringsanläggningar samt värmepumpar och värmeanläggningar.

Installation

En installation av värmepump ska alltid ske av en installatör som är behörig. Tack vare hushållsavdraget kan man
dra av 60% av arbetets andel, m.a.o. av arbetsersättningen. Avdraget görs i deklarationen.

Underhåll

Vi rekommenderar också en underhållsservice med driftskontroll och mer avancerad rengöring efter två till tre års
användning och därefter med jämna mellanrum. En underhållsservice utförd av ett ackrediterat kylföretag säkerställer
att er luftvärmepump fungerar som den ska och förlänger luftvärmepumpens livslängd.