Värmepumpar
– miljövänliga, ekonomiska och energibesparande

Man kan säga att en värmepump fungerar ungefär som ett kylskåp, ett kylskåp tar värme inifrån kylskåpet och avger det på baksidan av kylskåpet.

En värmepump tar värme från utomhusluften och avger värme till inomhusluften. Värmepumpen ger oss möjlighet att tillgodose vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt.

Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant. Värmepumpen genererar omkring tre gånger så hög effekt som tillförs genom att helt enkelt utnyttja naturlagarna på ett ovanligt smart sätt. Vissa värmepumpar ger enbart tillskott till uppvärmningen, andra kan också ge varmvatten.

Hushållsavdraget

Kostnaderna för arbete man låtit utföra i hemmet kan delvis dras av från skatt. Man kan dra av 30 % av själva lönen inklusive lönebikostnaderna om arbetet utförs av en anställd arbetstagare. Om arbetet utförs av ett företag eller en företagare som är med i förskottsuppbördsregistret eller av ett allmännyttigt samfund, utgör avdraget 60 % av arbetets andel på fakturan, m.a.o. av arbetsersättningen. Med arbetsersättning avses i lagen om förskottsuppbörd sådan betalning som betalas för arbete till en företagare eller ett företag och som till sin karaktär inte är lön. Hushållsavdraget berör enskilda skattskyldiga personer, inte hushåll, varför avdraget kan beviljas t.ex. vardera maken om deras avdragbara kostnader är tillräckligt stora.

Från om med 2009 är avdragets maximibelopp 3 000 euro om året. Självriskandelen för avdragbara kostnader är 100 euro om året. Avdraget görs från den skattskyldiges skatter, varvid nyttan av avdraget är direkt proportionell till avdragets storlek.

Till avdraget berättigar sedvanligt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av en bostad och fritidsbostad. Kravet på sedvanlighet gäller både hushållsarbete och omsorgs- och vårdarbete. Med sedvanlighet avses sådant arbete som normalt utförs till förmån för hemmet och dem som bor där.

Avsikten med hushållsavdraget har varit att förbättra sysselsättningen genom att sporra hushåll att låta utomstående utföra sådana arbeten som de tidigare själva har utfört. Avsikten har ytterligare varit att befrämja självständigt underhåll av bostäder och att bekämpa grå ekonomi.

Ett behagligt inomhusklimat året om
Läs om varför Rolf och Eli valde att installera en luftvärmepump.

Det är inte bara ekonomin som gör att många villaägare väljer att installera en värmepump. Fler och fler människor intresserar sig för inomhusluftens kvalité. Hälsoeffekter av förorenad luft kan märkas på en gång men kan också uppkomma efter flera år. Med en värmepump kan du förebygga hälsoproblem och minska förekomsten av dem. Idag är hus och byggnader konstruerade för att vara energisnåla. Detta har reducerat den naturliga ventilationen. När ventilationen är dålig betyder det att damm, rök, bakterier, virus, mögel, kvalster mm. cirkulerar igenom huset. Det var främst för att få ett bättre inomhusklimat som Rolf och Eli på Värmdö utanför Stockholm valde att installera en värmepump.

Med stora panoramafönster mot trädgården får man en underbar utsikt över omgivningen men också extremt varmt inomhus sommartid, berättar Rolf. – Vi värdesätter komfort och tycker det är viktigt att ha ett bra inomhusklimat. Vi beslöt oss för att göra något åt den kvalmiga och ofräscha luften, det var inte något bra inomhusklimat vare sig för människor, växter eller elektronisk utrustning. Elkostnaden var också hög. En uppvärmningskostnad på ca 50 000 kr om året var också ett skäl att installera en värmepump.

– Vi fick kontakt med en Daikin återförsäljare på en lokal mässa. En tid för hembesök bokades och några dagar senare kom återförsäljaren på besök. Det var främst luftkonditionering vi var ute efter men efter att ha pratat med Daikins återförsäljare så insåg vi att det var en värmepump vi skulle installera. Med en värmepump får vi ett perfekt inomhusklimat året om. Svalka på sommaren och värme på vintern, det skulle också bli en mer ekonomisk lösning.

– Efter en grundlig genomgång av vårt behov gjordes en multisplitinstallation på bottenvåningen. Med det menas att flera inomhusdelar monteras till samma utomhusdel. I det här fallet installerades en golvmodell i köket och en väggmodell i gästrummet. Vi ville ha luftkonditionering i vårt sovrum på övervåningen, så där installerades också en väggmodell med en egen utomhusdel.

– Det är inte bara funktionen som är viktig, för oss är det viktigt att det också ser bra ut. Den moderna och stilrena designen på värmepumparna gjorde att det smälte bra in i inredningen. Daikin hade också ett stort utbud av värmepumpsmodeller att välja mellan. – Installationen gick mycket bra och snabbare än beräknat. Framför allt värdesatte vi den grundliga genomgången av vårt hus innan installationen. Det kändes tryggt att veta att installatören var noggrann och kunnig.

– Vi är verkligen nöjda med vår värmepumpslösning. Den är enkel att sköta, och mycket tyst i drift. Vi har inte bara fått ett perfekt inomhusklimat utan sparar dessutom ca 15 000 kr om året.

Vi sparar 15 000 kr om året
Lennart har gjort en stor besparing efter att ha installerat en luftvärmepump.

Luft/luft värmepumpar är rena sparbössan för hus som idag värms upp med el eller olja. Investeringskostnaden är låg och återbetalningstiden kan ofta vara bara två år. Daikins värmepumpar fungerar utmärkt vid låga temperaturer. I snörika Bjursås i Dalarna finns en mycket nöjd Daikinägare.

Daikin bra för miljönLennart bor i en villa byggd 1973 tillsammans med sin fru i Bjursås i Dalarna. Tidigare använde de i huvudsak olja för att värma sitt hus. Med långa och kalla vintrar och stigande olje- och elpriser var det dags att stoppa den uppåtgående trenden av ökade uppvärmningskostnader. De installerade en Daikin luft/luft värmepump 2004. – Jag ville sänka kostnaden för min uppvärmning det var därför jag skaffade en värmepump. Utan värmepumpen skulle mina kostnader varit 33 600 kr jämfört med min kostnad idag som ligger på ca 19 000 kr om året. Jag sparar hela 14 600 kr om året. Det känns helt fantastiskt, det finns roligare saker att lägga pengar på än olja.

– Kvalitet, driftsäkerhet och ljudnivå är viktigt att tänka på när man väljer värmepump. De egenskaperna tycker jag min Daikin värmepump har. Vi installerade en väggmodell (FTXS) under trappan på entréplanet. Den är centralt placerad och sprider värme i hela undervåningen.

– Jag känner mig väldigt nöjd med min värmepump, den har gett oss både bättre ekonomi och inomhusklimat. Med facit i hand kan man säga att det var en mycket bra investering att skaffa en värmepump.